Autorid

PEATOIMETAJA

Maarja Maria Sooneste on lõpetanud Tallinna ülikooli kehatuuri teaduskonna. Ta on omandanud perekonna- ja terviseõpetaja lisaeriala ning käinud paljudel täienduskoolituse kursustel. Tema igapäevatöö on seotud üldhariduskooli ja täiskasvanute kursustega. Ta on töötanud õpetajana 24 aastat. Praegu õpib ta Tallinna ülikooli kasvatusteaduste instituudis eripedagoogi-nõustaja erialal. Maarja Mariat on alati huvitanud sotsiaalteadused ja meditsiin, eriti teraapiad. Teda paelub erinevate rahvaste kultuur, tervislikud eluviisid ja sport.

AUTORID

Sigrid Felt on Tallinna Ülikooli II kursuse andragoogika magistrant ning dokumendihaldustarkvara Amphora koolitaja.

Regina Filippova

Karolin Kabanen on Tallinna Ülikooli eripedagoog-nõustaja teise aasta magistrant ning töötab õpetajana lasteaias. Oma bakalaureusekraadi on ta omandanud Tallinna Ülikooli alushariduse pedagoogi erialal, loovusõpetuse kõrvalerialaga. Autor huvitub teemadest nagu väärtuskasvatus, arengulise erivajadusega laste kaasamine tavarühma, ning kasvukeskkonna mõju lapse arengule. Oma vabal ajal harrastab autor meelsasti joogat ning naudib liikumist, teatrit, lugemist, head muusikat ning erinevat sorti ise loomist.

Jelena Lohmatova õpib Tallinna Ülikoolis andragoogika magistriõppes ning töötab Vestifex Koolituse juhina. Jelena pädevusvaldkonnad on koolituste korraldamine, rahvusvaheliste projektide juhtimine, õpirännete välismaale korraldamine (õpetajad, täiskasvanute koolitajad, üld-, kutse ja täiskasvanute hariduse õppijad).

Maie Peegel on Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste 1. kursuse magistrant ning töötab lasteaiaõpetajana Tallinnas.

Siim Rahnu on lõpetanud 2011.aastal Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia huvijuht-loovtegevuse õpetaja erialal ja omandanud ka teadmisi draamapedagoogika valdkonnas. Ta on tegev olnud erinevates laagrites tegevusjuhendajana. 2013.aastast alates töötab ta Vanalinna Hariduskolleegiumis õpetajana ja tema igapäevane töö on peamiselt seotud aktiivsus- ja tähelepanuhäiretega õpilastega, kes vajavad individuaalset lähenemist või omandavad teadmisi väikeklassi keskkonnas. Siim Rahnu on tegev ka draamapedagoogika valdkonnas ja on Laste- ja noorsootööühenduse liiga. Autor huvitub ilukirjandusest, muusikast, ajaloost ja keskajast, filosoofiast, teoloogiast, ajaloost ja erinevatest maailmakäsitlustest.

Liana Roos lõpetanud Tartu Ülikoolis eesti kirjanduse ja teatriteaduse eriala ning kevadel on lõppemas Tallinna Ülikooli andragoogika magistriõpingud. Liana on viimase kümne aasta jooksul olnud seotud kõrghariduse valdkonnaga ning eelkõige huvitab teda täiskasvanud õppija kõrghariduses, sealhulgas ka varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise temaatika.

Mari-Liis Sults – tema esimene tööalane armastus on reaalained ja sealne uurimuslik moment. See on ka põhjus 2007. aastal saadud MSc keemia kraadile Tartu Ülikoolist. Pärast seda alustas ta vahelduva eduga erinevates koolides keemia õpetamist. Eriti nautis ta õpetamist seal, kus seda õppeainet keegi ei sallinud. Samal ajal tegi ta ka müügitööd ühes keemia ettevõttes. Mingil hetkel otsustas ta alustada õpetamist hoopis I kooliastmes ning läbis eripedagoogika bakalaureuseõppe ning nüüd on viimasel kursuse eripedagoog-nõustaja erialal Tallinna Ülikoolis. Mari-Liisi visioon on teha õppimine lõbusaks ja pingevabaks – samas tohutul hulgal teadmisi ja oskusi sisaldavaks. Mari-Liis on hetkel Tallinna Kunstigümnaasiumi HEV koordinaator, 1 ja 5 keelekümblusklassi klassijuhataja, annab 8 ja 9 klassis keemiat ning teeb algklassidele teadusringi.